Poker – Texas Holdem, Osnove i Pravila – Vodič

Ukolilo su igrači zainteresovani da nauče kako se igra Teksas Holdem poker, potrebno je da krenu od osnovnih pravila. Teksas Holdem je jednostavna poker igra, ali može biti izazvono za igrače dok ga u popunosti ne shvate i razumeju. Ipak, to ne treba da ih odvrati od toga da nauče ovu igru.

Šta je Teksas Holdem poker

Teksas Holdem poker je pre svega najpopularnija verzija pokera. Svi mogući turniri širom sveza od Svetske poker serije, Svetskog poker tura, kao i Evropskog poker tura sadrže verziju ove igre bez limita. Ova igra je toliko popularna da će mnogi igrači zapravo naučiti samo nju da igraju od svih mogućih verzija pokera.

Učenje kako igrati Teksas Holdem poker nije nimalo teško, a jednostavnost njegovih pravila, načina igranja kao i rangiranja ”ruku” su jednako doprineli popularnosti ove igre. Međutim, igrači ne smeju da dozvole da ih jednostavnost ove igre navede na pogrešno razmišljanje. Broj mogućih situacija i kombinacija je toliko veliki da Teksas Holdem može zbog toga da bude veoma kompleksna igra kada se igra na najvišem nivou. Ukoliko se igrači prvi put susreću sa Teksas Holdemom, za njih je ključno da počnu od osnovnih pravila igre. Ne samo što su ta pravila najlakša za učenje, već su i od najveće važnosti kako bi se razumeo način igranja, a kasnije i neke osnovne strategije u ovoj igri.

Pravila Teksas Holdem pokera

Cilj Teksas Holdem pokera je da igrač iskoristi sve karte i u kombinaciji sa otvorenim kartama napravi najbolju moguću ruku od pet karata. Holdem poker nije kao ostale poker igre i način na koji igrači konstruišu svoju ruku u Teksas Holdemu je drugačiji nego u običnom pokeru.

U Teksas Holdemu svaki igrač dobija dve karteo krenute licem na dole. Tokom nekoliko rundi za klađenje vremenom se dobija još pet karata koje su otkrivene na sredini stola za igranje. Ove karte su poznate pod nazivom ”javne” i svaki igrač može slobodno da ih koristi u kombinaciji sa svoje dve karte kako bi konstruisao ”ruku” od pet karata. ”Javne” karte, odnosno svih pet, se dele u tri faze. Flop su tri prve karte, Turn ili okret je četvrta javna karta i River je peta i poslednja ”javna” karta.

Zadatak igrača je da napravi ruku od pet karata koristeći najbolje moguće karte koje su mu dostupne od ukupno sedam karata koje su u opticaju (dve koje ima kod sebe i pet ”javnih” karata). Igrač to može uraditi koristeći obe svoje karte u kombinaciji sa tri ”javne” karte, jednu svoju kartu u kombinaciji sa četiri ”javne” karte ili bez korišćenja svojih karata. Ukoliko karte koje su na stolu formiraju bolju kombinaciju, igrač može da igra sa svih pet ”javnih” karata ne koristeći uoššte svoje. U Teksas Holdemu igrač može da uradi bilo šta što mu može doneti najbolju moguću ruku.

Ukoliko klađenje dovede do povlačenja iz igre svih igrača osim jednog, on će osvojiti sav novac, a da pritom neće morati da pokaže bilo koju kartu. Iz tog razloga igrači čak i ne moraju uvek da imaju najbolju ”ruku” da bi osvojili pot. Uvek je moguće da igrač blefira i na taj način navede ostale igrače da se povuku iz igre iako imaju jaču ”ruku” u odnosu na njega. Ako dva ili više igrača dođu sve do poslenje faze pošto je poslednja javna karta podeljena i pošto su kompletirane sve opklade, jedini način da neko osvoji pot je da ima najjaču ruku kod sebe.

Kako igrati Teksas Holdem poker

Teksas Holdem poker ima nekoliko ključnih aspekata tokom igre koji uključuju različite pozicije na stolu, kao i runde klađenja u samoj igri.
Igra se odvija u smeru kazaljke na satu na stolu i kreće levo od takozvanog ”dugmeta” koje je kod dilera. ”Dugme” je okrugli disk ili pločica u obliku kruga koji se nalazi ispred igrača i rotira se po jedno mesto u levo u svakoj ”ruci”. Kada se igra u kazinima, igrač sa ”dugmetom” ne deli karte pošto je uvek neko unajmljen da to radi. Međutim, ako se radi o igranju pokera u kućnoj varijanti sa prijateljima, igrač kod kojeg je ”dugme” obično deli karte, odnosno tu ”ruku”.

Prva dva igrača koja sede levo u odnosu na ”dugme” moraju da polože uloge kako bi inicirali opklade. Ulog prvog igrača zove se small blind, dok je ulog drugog igrača big blind. Od tog trenutka igra se može razvijati na više načina kao što su preflop, flop, turn i river.

Pločica određuje koji igrač za stolom će biti diler u određenom trenutku. U Teksad Holdem pokeru igrač za pločicom ili poslednji aktivni igrač najbliži pločici igra poslednji u svakoj od verzija post-flopa. Osim što pločica dilera određuje koja dva igrača postavljaju small blind i big blind, takođe određuje i gde će početi deljenje karata. Igrač koji je prvi sa leve strane dilera i koji je postavio small blind dobija prvu kartu, a zatim diler deli karte svim igračima za stolom u smeru kazaljke na satu od igrač do igrača dok svi ne dobiju po dve karte.

”Slepe” opklade

Pre nego što počne svaka nova ”ruka”, dva igrača za stolom su u bavezi da ulože small i big blinds, odnosno malu i veliku ”slepu” opkladu. To su iznuđene opklade koje služe da započnu klađenje. Bez tih slepih opklada bi igra bila veoma dosadna jer niko ne bi morao da uloži bilo koji novac u pot i igrači bi mogli samo da sede i čekaju sve dok neko ne dobije kečeve i tek tada odigra. Slepe opklade osiguravaju da će isti nivo akcije i intenziteta biti prilikm svake odigrane ”ruke”. Na turnirima se slepe opklade podižu u redovnim intervalima.

Kako se broj igrača koji su u igri smanjuje, a ulozi preostalih igrača bivaju sve veći, neophodno je da se slepe opklade povećavaju tokom turnira. U igrama za keš novac, slepe opklade uvek ostaju iste. Prvi igrač sa leve strane dilera ulaže malu slepu opkladu, a igrač do njega veliku. Mala slepa opklada u globalu iznosi pola velike slepe opklade, iako iznos varira od igre do igre i takođe može zavisiti od igre koja se igra.

Teksas Holdem – small i big blind

Prvi krug ulaganja: Preflop

Ovaj prvi krug ulaganja događa se odmah pošto je svakom igraču diler podelio po dve karte, a prvi igrač koji reaguje je onaj koji se nalazi levo od igrača koji je položio veliku slepu opkladu. U žargonu se ova pozicija naziva ”under the gun”, u slobodnijem prevodu pod pritiskom jer igrač mora prvi da reaguje. Taj igrač ima tri opcije. Prva je call, odnosno da izjednači sumu velike slepe opklade, druga je raise to jest da poveća opkladu u okviru limita koji važi za tu igru i treća je fold ili povlačenje iz partije. Ako izabere treću opciju, odnosno povlačenje iz te ruke, igrač je završio sa tom igrom i nem više mogućnosti da pobedi u njoj. Isto tako, iznos koji igrač može da podigne zavisi od igre koja se igra.

Kada se igra Teksas Holdem poker bez limita, minimalno podizanje na otvaranju mora da bude makar u vrednosti dvostruke velike slepe opklade, dok maksimalno podizanje mogu da budu i svi čipovi koje igrač ima kod sebe, takozvano ”all-in” ulaganje. Postoje i ruge varijacije klađenja u Holdem pokeru. U Teksas Holdemu sa limitom, podizanje je uvek tačno dvostruko veće od velike slepe opklade. Kada je limitiran pot, što se igra ređe nego neke druge varijacije Teksas Holdema, igrač može da se kladi kako želi, u iznosu koji je jednak velikoj slepoj opkladi (minimalni dozvoljeni iznos), pa sve do ukupnog iznosa trenutnog pota na stolu.
Pošto prvi igrač, odnosno ”under the gun” reaguje, igra se nastavlja u smeru kazaljke na satu oko stola, a svaki naredni igrač ima tri opcije na raspolaganju call, raise i fold. Jednom kada je pozvana i poslednja opklada, preflop runda je završena i igra se nastavlja na flopu.

Drugi krug ulaganja: Flop

Pošto je prvi preflop krug ulaganja kompletiran, prve tri javne karte se dele igračima i sledi drugi krug ulaganja u kojem učestvuju samo igrači koji se nisu već povukli iz igre. U ovkj rundi ulaganja, kao i onima koje slede posle nje, sve počinje od prvog aktivnog igrača sa leve strane pločice. Zajedno sa opcijama da se kladi, pozove, odustane ili podigne ulog, igrač sada ima na raspolaganju i opciju ”check”, odnosno preskakanja ako se već nije dogodio neki ulog. To praktično znači da igrač jednostavno može da preskoči svoj red i prosledi dalje igru na narednog igrača u ruci. Ulaganje novca će se nastaviti sve dok poslednja opklada ili podizanje uloga nije pozvano i tako će prestati igra. Takođe, moguće je da se dogodi da se svaki od igrača odluči za ”check” što će takođe okončati krug za ulaganja.

Teksas Holdem – flop

Treći krug ulaganja: Turn

Turn je naziv četvrte ”javne” karte i ona se deli licem okrenutim na gore posle svih ulaganja na flop. Jednom kada je tokompletirano, sledi još jedan krug opklada, slično onom u prethodnoj igri. I u ovom slučaju igrači imaju mogućnost da izaberu između nekoliko opcija check, bet, call, fold ili raise.

Poker
Teksas Holdem – turn

Poslednji krug ulaganj: River

Peta ”javna” karta, ujedno i poslednja, zove se river i deli se licem na gore posle završenih ulaganja kod četvrte ”javne” karte odnosno kada je gotov turn.Jedom kada je ovo završeno, sledi još jedna krug opklada, slično onome što je bilo u prethodnom krugu, a igrači ponovo imaju mogućnost da biraju između check, bet, call, fold ili raise opcija. Kada su zavšrene sve opklade, preostali igrači u određenoj ruci sa svojim kartama pokazuju svoje kombinacije kako bi bio određen pobednik igre. To se zove ”showdown” ili u slobodnijem prevodu obračun.

Poker
Teksas Holdem – river

Showdown

Preostali igrači u partiji pokazuju ono što imaju i uz pomoć dilera se određuje pobednička ruka odnosno kombinacija karata. Igrač sa najboljom kombinacijom pet karata osvaja pot u skladu sa zvaničnim poker rangiranjem ruke.

Vrednost ”ruke” u Teksas Holdem pokeru

Vrednosti ”ruke” o kojima će biti govora nisu specijalno deo samo Teksas Holdem pravila, već se podrazumevaju i u mnogim drugim poker igrama. Najbolja ”ruka” koju igrač može da dobije je Rojal Fleš kada u ruci ima asa, kralja, damu, žandara i desetku u istoj boji. Ova ”ruka” se ne dobija tako lako, ali ako igrač ima dovoljno sreće, nema sumnje da će biti pobednik. Sledeća ”ruka” po jačini je Strejt Fleš, u kojem se nalazi pet karata po redu sa istim znakom, a ako dva igrača imaju Strejt Fleš onaj sa većom kartom pobeđuje. Zatim slede četiri iste karte identične vrednosti, odnosno poker. Ako dva igrača imaju poker, pobeđuje onaj sa jačim pokerom, a ukoliko imaju poker sa istom vrstom karata pobeđuje onaj sa jačom petom kartom.

Ful Haus je sledeće ”ruka” koju čine tri karte iste vrste i jedan par, a u slučaju da dva igrača imaju Ful Haus pobediće onaj koji ima jače tri karte iste vrste, ako su te tri karte iste, pobeđuje onaj sa jačim parom. Fleš je pet karata istog znaka koje mogu da budu različitog redosleda. Ako dva igrača imaju boju, partiju će dobiti onaj sa jačim kartama. Strejt ili Kenta je pet karata po redosledu koje mogu biti različitog znaka, dok Triling podrazumeva tri iste karte, a ispod njega dolaze Dva para kada igrač ima po dve karte iste vrednosti i petu kartu koja je različita.

Dva najslabije ”ruke” su jedan par kao druga najslabija ”ruka” u pokeru kada igrač ima samo dve karte iste vrednosti, dok je najslabija ruka takozvana Haj kard, odnosno visoka karta. U ovom slučaju ako nijedan od dva igrača nema par ili neku jaču kombinaciju, partiju dobija igrač sa najjačim kartama u ruci.

Igrači konstruišu svoju ”ruku” birajući pet najboljih karata od sedam koje su im dostupne (njihove dve karte podeljene odmah na početku i preostalih pet ”javnih” karat koje se nalaze na sredini stola). Učenje Holdem pkera počinje razumevanjem kako se dele ”ruke” i kojim se redosledom igra. Podrazumeva se da je učenje pravial Teksas Holdem pokera samo početak, a sledeći korak je učenje strategija što uključuje razumevanje šta čini dobru početnu ”ruku”, šanse i verovatnoću povezanu sa igrom, značaj pozicije i mgućnost da igrač reaguje poslednji tokom post-flopt rundi klađenja, kao i mnogih drugih apsekata igre.

Igranje Teksas Holdem pokera onlajn

Kada igrači nauče kako funkconiše Teksas Holdem poker, tada je vreme da teroiju isprobaju u praksi i odigraju svoju prvu igru. Najbolji način za početak igranja Teksas Holdema su besplatne poker igre koje su dostupne na internetu, pa da igrači tek potom postepeno dođu do igranja pravim novcem kada se budu osećali dovoljno sigurno da to urade.

Ukoliko je igrač potpuo nov u Teksas Holdemu, najbolje je da igra partije bez rizika gde je u opticaju mginarni novac, pošto je to najbolji način da se igrači upoznaju sa različitim momentima u igri, kao i sa rundama ulaganja novca. Ove igre su i odličan način da igrači nauče više o rangiranju ”ruka” i dovoljno brzom čitanju stola kako bi mogli da donesu prave odluke u pravom trenutku. Tek posle toga kada igrači steknu više znanja i veštine mogu da se oprobaju u igranju za pravi novac.

Scroll to Top